Vores arbejde i Burundi

Vi støtter patientforeningerne i Burundi ud fra den store viden som Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse har opbygget gennem mange års erfaring med patientforeningsarbejde og bekæmpelse af sygdomme.

Burundi

NCD screening i Burundi.

Vi hjælper vores partnere i Burundi med bl.a.:
  • Oprettelse og udvikling af patientforeninger og en NCD alliance 
  • Rekrutering og træning af frivillige 
  • Kapacitetsudvikling
  • Oplysning af og samarbejde med lokalsamfund 
  • Politisk lobbyvirksomhed 

Støtte til udvikling af patientforeninger og en NCD Alliance i Burundi

Vi har gennem vores østafrikanske projekt over de seneste år taget aktivt del i bekæmpelsen ad NCDs i Burundi. Dette har bl.a. resulteret i at det i 2016 med støtte fra vores østafrikanske projekt, lykkedes at få samlet en række lokale civilsamfundsorganisationer og få stiftet Burundi NCD Alliance. 

Burundi

NCD screening

Siden oprettelsen af alliancen har vi arbejdet målrettet med at få styrket alliance, hvilket har resulteret i at vi i 2017 fik en bevilling til en indledende udvikling af Burundi NCD Alliance, med fokus på kapacitetsudvikling og opstart af aktiviteter.

Arbejdet i Burundi er besværliggjort af at landet de seneste år har været plaget af borgerkrig, hvilket udover den sikkerhedsmæssige ustabilitet også har bidraget til at landet i dag er et af de fattigste lande i verden.

Vi har derfor især fokus på at støttet med at opbygge det demokratiske fundament for foreningsarbejdet. Vi har hjulpet til med udviklingen af vedtægter, med afholdelse af generalforsamlinger og med gennemførelse af workshops og seminarer om, hvordan man udvikler foreningerne.

Finansiering af projektet i Burundi

Samarbejdet med Burundi NCD Alliance er finansieret af Danidas Civilsamfundspulje. Se den samlede støtte her:

Økonomi - hvor kommer pengene fra?