Den Østafrikanske NCD Alliance

Vi har stiftet Den Østafrikanske NCD alliance i samarbejde med de østafrikanske NCD alliancer, forskere fra Danmark, Europa og USA og andre civilsamfundsorganisationer for at sikre, at kampen mod kræft, diabetes, hjerte- og lungesygdomme kommer med på den globale politiske dagsorden.

Den Østafrikanske NCD Alliance

FN højniveau møde side event arrangeret af den Østafrikanske NCD Alliance

The East African NCD Alliance Sustainability Initiative (EANCDA)

Den Danske NCD Alliance støtter og deltager i et samarbejde mellem landene i det østafrikanske fællesskab: East African Community. Det er Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda og Zanzibar.

Formålet er at udvikle de østafrikanske NCD Alliancers kapacitet til fortalervirksomhed og at iværksætte fælles regionale lobbyindsatser overfor East African Community, Den Afrikanske Union, WHO Afrika regionen og ikke mindst til de enkeltes landes regeringer.

Det østafrikanske NCD Alliance samarbejde har også dannet platform for at starte et NCD Alliance samarbejde mellem alle NCD Alliancer i hele Afrika.

Se mere på East Africa NCD alliances hjemmeside:

East Africa NCD Alliance

Sådan arbejder vi:

Vi organiserer os

Den første udfordring er at sikre en god og solid organisation, der kan udvikle strategiske planer for lobbyvirksomhed og implementere dem. Denne proces er skudt i gang i og med at NCD Alliancerne i Østafrika har etableret et forpligtende samarbejde, som er formaliseret i et ‘Memorandum of Understanding’.

Der er valgt en ledelse og ansat en projektleder (CEO) til at lede og koordinere implementeringen af planerne. Der er etableret en organisatorisk struktur med en årlig generalforsamling, valg af formand og næstformand og de undergrupper, der er behov for.

Vi uddanner os

Igennem workshops mødes repræsentanter fra hver af de nationale NCD Alliancer for at sætte fokus på særlige områder, der er nødvendige for, at de kan udføre deres arbejde bedst muligt. På den måde vil de lære af hinanden og sammen udvikle ny viden og nye innovative metoder at gribe arbejdet an på.

Desuden vil der blive arrangeret workshops i de lande, der har mindre erfaring, hvor de mere erfarne vil komme og lede workshops om centrale områder som medlemshvervning, organisatorisk udvikling, fortalervirksomhed m.v.

Samarbejdspartnere ift. uddannelse

Vi har samarbejde bl.a. med Aarhus Universitet, Københavns Universitet, The London School of Hygiene & Tropical Medicinel of Yale University, University of Southern California, Young Professionals Chronic Disease Network og den globale NCD Alliance.

Alle disse stiller sig til rådighed for at udvikle workshops og deltage i dem med deres inputs som en del af samarbejdet.

Vi samler viden

Viden er magt, og viden om NCDs i Østafrika er en mangelvare. Operationel forskning er derfor et centralt tema for samarbejdet. Ud fra analyser af, hvor vi skal sætte ind med vores fortalervirksomhed for at opnå størst mulig effekt, vil vi prioritere nogle forskningsområder (indsamling af viden), som vi kan bruge i en politisk dialog med regeringerne i EA Community, Den Afrikanske Union og WHO Afrika for at få konkrete initiativer i gang.

Vi vil fundraise sammen for at få midler til at gennemføre denne vidensindsamling. Vi har gennemført benchmark-undersøgelser af, hvordan landene i Østafrika lever op til deres forpligtelser om at udvikle tværsektorielle handlingsplaner, sikre budgetter til dem og implementere dem. 

Vi skaber tværfagligt og politisk netværk

Vi afholder tværsektorielle møder i Østafrika, hvor vi fremlægger resultater af vores undersøgelser, anbefalinger til politisk handling og anbefalinger til regeringerne og FN systemet bl.a. i forbindelse med FNs Højniveaumøde om NCDs i 2018.

Dette bliver fulgt af en pressekampagne og nationale kampagner i de enkelte lande inklusiv Danmark, USA og globalt igennem den globale NCD Alliance og Young Professionals Chronic Disease Network.

Vi tager alle et ansvar

Hvis vi skal leve op til FNs mål om at nedbringe præmatur dødelighed fra NCDs med 33 pct. inden 2030, skal vi arbejde sammen globalt. Bekæmpelse af NCDs er afgørende for at sikre en bæredygtig udvikling i verdens fattigste lande.

Vi har alle et ansvar for, at viden bliver delt, at der skabes ny viden til at styrke indsatsen, at der sikres de fornødne økonomiske midler til at finansiere indsatsen, at handelsaftaler ikke forhindrer politiske tiltag til forebyggelse igennem sund livsstil og til at involvere alle de sektorer uden for sundhedsområdet, der kan bidrage til succes. Derfor er vi alle ligeværdige partnere i samarbejdet, og vi har forpligtet os til at være fortalere for forebyggelse og kontrol af NCDs i et udviklingspolitisk perspektiv i hvert vores land og igennem de netværk vi har nationalt og globalt.

I Danmark betyder det, at vi jævnligt er i dialog med Udenrigsministeriet, at vi oplyser om NCDs i Danmark, skriver kronikker og deltager i netværk som er relevante for NCDs.

Økonomi

Samarbejdet med East Africa NCD Alliance er finansieret af Danidas Civilsamfundspulje. Se den samlede støtte her:

Økonomi - hvor kommer pengene fra?