Vores arbejde i Tanzania

Vi støtter patientforeningerne i Tanzania ud fra den store viden som Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse har opbygget gennem mange års erfaring med patientforeningsarbejde og bekæmpelse af sygdomme.

Vores arbejde i Tanzania
Vi hjælper vores partnere i Tanzania med bl.a.::
  • Oprettelse og udvikling af patientforeninger og en NCD alliance
  • Udvide med lokalforeninger
  • Rekruttere medlemmer
  • Politisk lobbyvirksomhed
  • Uddannelse i at støtte patienter

Støtte til udvikling af patientforeninger og en NCD Alliance i Tanzania

Efter et år i Uganda besluttede vi at støtte arbejdet med patientforeninger i nabolandet Tanzania. NCD Alliancerne i de to lande kan dermed lære af hinanden igennem videndeling og deltagelse i hinandens aktiviteter på tværs af grænserne.

Situationen i Tanzania mindede en del om Uganda, da vi begyndte arbejdet der. Der var en velkonsolideret diabetesforening, Tanzania Diabetes Association, men ingen af de andre NCDs var blevet samlet i patientforeninger.

Tanzania

— Den tanzanianske NCD Alliance på studiebesøg i København august 2012

Vi har støttet arbejdet med at opbygge tre nye patientforeninger: Tanzania Heart Association, Tanzania Respiratory Association og Tanzania Cancer Association. Samtidigt har vi hjulpet diabetesforeningen med at udvikle sig, så den sammen med de tre nye foreninger kunne starte Tanzania NCD Alliance. Dette skete på en generalforsamling i sommeren 2012.

Vi har især støttet med at opbygge det demokratiske fundament for foreningsarbejdet. Vi har hjulpet til med udviklingen af vedtægter, med afholdelse af generalforsamlinger og med gennemførelse af workshops og seminarer om, hvordan man udvikler foreningerne.

I 2012 inviterede vi fem repræsentanter fra de fire foreninger til Danmark for at besøge de danske foreninger og trække på erfaringerne herfra. Under studieopholdet blev der knyttet gode kontakter på tværs af de danske og de tanzaniske foreninger.

Vores ambition er, at der i løbet af 6 til 7 år er opbygget så stærke foreninger, at de kan klare sig uden dansk hjælp.

Se mere på Tanzania NCD alliances Facebook:

Tanzania NCD Alliance Facebook

Vores arbejde i Tanzania

Hjælp til politisk lobbyvirksomhed

En af de store udfordringer i Tanzania er, at regeringen prioriterer kampen mod NCDs meget lavt. Der er god dokumentation på problemernes omfang, fordi Danida støttet en undersøgelse af udbredelsen af NCDs og risikofaktorerne i Tanzania. Men selv om undersøgelsen kunne dokumentere, at tilstanden er alarmerende, prioriterer regeringen ikke indsatsen.

Vi støtter lobbyarbejdet for at få NCDs på den politiske dagsorden. Eksempelvis ved at hjælpe Tanzania NCD Alliance med at få samlet alle relevante interessenter og at skrive et oplæg til regeringspolitik.

Hjælp til opstart af lokalforeninger

Vi støtter arbejdet med at starte lokalafdelinger, for at Tanzania NCD Alliance ikke kun skal være et hovedstadsfænomen. Målet er at starte 10 lokalforeninger i løbet af et år.

Næste skridt er, at lokalafdelingerne skal bidrage til en oplysningskampagne om NCDs. De danske patientforeninger har en solid erfaring i at drive lokalafdelinger bestående af frivillige. Det er disse erfaringer, vi giver videre i workshops for frivillige, der har til opgave at planlægge og udbrede arbejdet med yderlige nye frivillige.

Hjælp til at rekruttere medlemmer

Jo flere medlemmer, der slutter op om en forening, jo stærkere er den. Vi har hjulpet Tanzania NCD Alliances medlemsforeninger med at rekruttere medlemmer ved at træne frivillige i at planlægge, organisere og gennemføre medlemsrekruttering.

Derudover har vi sikret projektstøtte til, at de frivillige kan lave rekrutteringsaktiviteter.

Uddannelse i at give støtte til patienter

Patienter med kræft, diabetes, lunge eller hjertesygdom i Tanzania er, som i Danmark, ofte i psykisk chok. Ud over de problemer, deres sygdom giver dem, skal de også håndtere de økonomiske belastninger den giver familien, de skal skaffe medicin som ofte ikke er tilgængelig, de skal overkomme fordomme og diskrimination og ikke mindst finde rundt i et kaotisk sundhedssystem samtidig med at dødsangsten sidder i kroppen på mange af dem.

Den Danske NCD Alliance planlægger derfor at uddanne frivillige til at give personlig støtte og vejledning til patienterne og udvikle et patientstøttesystem, som kan tilbyde relevant støtte til patienterne.

Vores arbejde i Tanzania

”The patients are so many, and there is only a few doctors. Some days you wait all day at the hospital without seeing a doctor.” - Zebina Msumi, pensioneret sygeplejerske, har diabetes og hjertesygdom

Finansiering af projektet i Tanzania

Samarbejdet med Tanzania NCD Alliance er finansieret af Danidas Civilsamfundspulje. Se den samlede støtte her:

Økonomi - hvor kommer pengene fra?