Vores arbejde i Uganda

Vi støtter de ugandiske foreninger ud fra den store viden som Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse har opbygget gennem mange års erfaring med at være patientforeninger og bekæmpe sygdomme.

Vores arbejde i Uganda

Molly deler flyers ud til børn i Kampala, Uganda. Foto: WHO/Patricia Goldschmid

Vi hjælper vores partnere i Uganda med bl.a.:
  • Oprettelse og udvikling af patientforeninger og en NCD alliance
  • Udvide med lokalforeninger i hele Uganda
  • Rekruttere medlemmer
  • Politisk lobbyvirksomhed
  • Udvikle og gennemføre kampagner

Støtte til udvikling af patientforeninger og NCD Alliance i Uganda

Da vi indledte vores samarbejde med patienter, sygeplejersker og læger i Uganda i 2010, var der ingen samlet organisering mod NCDs. Der var ingen kræft- eller hjerteforening. Diabetespatienterne var organiseret i en lille diabetesforening.

Den Danske NCD Alliance har brugt sine foreningserfaringer til at hjælpe både den ugandiske NCD Alliance og kræft- hjerte- og diabetesforeningerne i gang. Vores ambition er, at der inden for 7-8 år er opbygget så stærke foreninger, at de kan klare sig uden den danske hjælp.

Vi har især videregivet erfaringer om at opbygge det demokratiske fundament for foreningsarbejdet. Vi har f.eks. hjulpet med:

  • Udvikling af vedtægter
  • Afholdelse af generalforsamlinger
  • Gennemførelse af workshops og seminarer om, hvordan man udvikler foreningerne

Se mere på den ugandiske NCD alliances Facebook:

Uganda NCD Alliance Facebook

Arbejdet med oprettelse af lokalforeninger

For at den ugandiske NCD Alliance ikke kun er et hovedstadsfænomen, støtter vi arbejdet med opstart af lokalafdelinger i hele landet. I første omgang er der midler til at starte ti nye afdelinger, men ambitionen er, at der skal være et landsdækkende net af lokalafdelinger.

De danske foreninger har en solid erfaring i at drive lokalafdelinger bestående af frivillige. Det er disse erfaringer, vi giver videre i workshops for frivillige, der har til opgave at planlægge og udbrede arbejdet med yderligere nye frivillige.

Hjælp til at rekruttere medlemmer

Jo flere medlemmer der slutter op om en forening jo stærkere er den, og det har derfor været et indsatsområde for den ugandiske NCD Alliance at rekruttere medlemmer.

Vi har trænet frivillige i at planlægge, organisere og gennemføre medlemsrekruttering.

Uddannelse i patientstøtte

Patienter med kræft, diabetes eller hjertesygdom i Uganda er, som i Danmark, oftest i psykisk chok. Ud over de problemer deres sygdom giver dem, skal de også håndtere de økonomiske belastninger, sygdommen giver familien.

Patienter skal skaffe medicin, som ofte ikke er tilgængelig, de skal overkomme fordomme og diskrimination og ikke mindst forsøge at finde rundt i et kaotisk sundhedssystem. Alt dette samtidig med at dødsangsten sidder i kroppen.

Den Danske NCD Alliance har uddannet en gruppe frivillige til at give personlig støtte og vejledning til patienter og til at sætte patientstøtte i system.

Vi har afholdt kurser og workshops for de frivillige rådgivere, og med støtte fra Danidas Civilsamfundspulje har vi lejet et hus tæt på det største hospital i hovedstaden Kampala, hvor patienter og pårørende kan komme og mødes med de frivillige rådgivere og hinanden.

Vores arbejde i Uganda

Gratis fitness arrangeret af Uganda NCD alliance i forbindelse med en 'outreach' Foto: WHO/A. Wang

Hjælp til politisk lobbyvirksomhed

Det er selvfølgelig først og fremmest regeringen i Uganda, der skal sørge for forebyggelse og behandling af NCDs. Men regeringen har mange problemer at slås med, og bekæmpelse af NCDs har hidtil stået lavt på prioriteringslisten. Derfor er politisk lobbyvirksomhed en vigtig aktivitet for Uganda NCD Alliance.

Med dansk hjælp har den ugandiske NCD Alliance indsamlet viden om sygdom i Kasese-regionen, for med konkret viden at overbevise regeringen om problemets alvorlighed.

Derudover har NCD Alliancen i Uganda etableret et partnerskab med medlemmer af parlamentet, og med dansk hjælp afholder de årligt en konference, der samler politikere, fagfolk og andre foreninger for at drøfte, hvordan indsatsen kan forbedres.

Hjælp til at udvikle og gennemføre kampagner

Uganda NCD Alliance vil ligesom foreningerne i Danmark bidrage til at befolkningen kender til NCD sygdommene og ved, hvordan man forebygger dem.

Den danske NCD Alliance hjælper med at uddanne frivillige til at planlægge og deltage i kampagner.

Med midler fra Danidas civilsamfundspulje blev der gennemført to landsdækkende kampagner i 2014 og 2015.

Vores arbejde i Uganda

En af plakaterne fra forebyggelseskampagnen i Uganda

Finansiering af projektet i Uganda

Samarbejdet med Uganda NCD Alliance er finansieret af Danidas Civilsamfundspulje. Se den samlede støtte her:

Økonomi - hvor kommer pengene fra?