Vores arbejde i Zanzibar

Vi støtter patientforeningerne i Zanzibar ud fra den store viden som Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse har opbygget gennem mange års erfaring med patientforeningsarbejde og bekæmpelse af sygdomme.

Vores arbejde i Zanzibar

Gruppe-'selfie' taget til 'Woman walk' arrangeret af Zanzibar NCD alliance. Over 200 mennesker deltog.

Vi hjælper vores partnere i Zanzibar med bl.a.:
  • Oprettelse og udvikling af patientforeninger og en NCD alliance
  • Rekruttere medlemmer
  • Oplysning om forebyggelse og symptomer
  • Politisk lobbyvirksomhed
  • Uddannelse i at støtte patienter

Støtte til udvikling af patientforeninger og en NCD Alliance i Zanzibar

I 2010 holdt den Danske NCD Alliance et møde med daværende udviklingsminister Søren Pind for at drøfte vores planlagte aktiviteter og mulige relationer til DANIDAS aktiviteter. Udviklingsministeren anbefalede os at etablere et partnerskab i Zanzibar, hvor DANIDA i forvejen var engageret i at støtte udviklingen af sundhedsvæsenet. Vi søgte på den baggrund efter kontakt til mulige partnere i Zanzibar.

Zanzibar

Resultat fra undervisning til food festival

Da vi startede vores samarbejde i Tanzania i 2011, inviterede vi repræsentanter fra Zanzibar med til at deltage i alle opstartsaktiviteterne i Tanzania. I juni 2013 fik vi den første bevilling til at starte et partnerskab med Zanzibar NCD Alliance. Bevillingen løber frem til d. 31. december 2014.

Situationen i Zanzibar mindede en del om Tanzania og Uganda, da vi begyndte arbejdet der. Der var en Diabetesforening, Diabetes Association Zanzibar, men ingen af de andre NCDs var blevet samlet i patientforeninger.

Zanzibar Cancer Association blev stiftet i forbindelse med planlægningsaktiviteterne i 2012 og 2013 og Zanzibar NCD Alliance blev i første omgang stiftet med diabetes og kræft foreningerne som medlemmer. I løbet af 2014 er det lykkedes at etablere en Hjerteforening, som formelt vil blive optaget som medlem på generalforsamlingen i 2014.

Vi har især støttet med at opbygge det demokratiske fundament for foreningsarbejdet. Vi har hjulpet til med udviklingen af vedtægter, med afholdelse af generalforsamlinger og med gennemførelse af workshops og seminarer om, hvordan man udvikler foreningerne.

Vores ambition er, at der i løbet af 6 til 7 år er opbygget så stærke foreninger, at de kan klare sig uden dansk hjælp.

Se mere på Zanzibar NCD Alliancens hjemmeside:

Zanzibar NCD Alliance

Hjælp til at rekruttere medlemmer

Jo flere medlemmer, der slutter op om en forening, jo stærkere er den. Vi har hjulpet Zanzibar NCD Alliances medlemsforeninger med at rekruttere medlemmer ved at træne frivillige i at planlægge, organisere og gennemføre medlemsrekruttering.

Derudover har vi sikret projektstøtte til, at de frivillige kan lave rekrutteringsaktiviteter.

Vores arbejde i Zanzibar

Oplysning om forebyggelse og symptomer til befolkningen

Det er sparsomt med viden om kræft, diabetes, hjerte- og lungesygdomme i Zanzibar og især viden om, hvordan man forebygger sygdommene. Vi har derfor fokus på at hjælpe Zanzibar NCD Alliance med at udvikle og gennemføre oplysningsaktiviteter. Zanzibar NCD Alliancen har udviklet forskellige udsendelser til tv og radio.

Desuden blev Zanzibar NCD Alliance lanceret i marts 2014 med en storstilet march, hvor omkring 450 motionister gik gennem hovedstaden Stonetown iført klubtøj og anført af et orkester. På en stor plads gav de en opvisning i fitnessaktiviteter til inspiration for Zanzibars borgere, da der i Zanzibar er en meget høj forekomst af NCDs – bl.a. på grund af fysisk inaktivitet.

I juli 2014 vil NCD Alliancen gennemføre en stor oplysningskampagne med screeningsaktiviteter for at oplyse landets indbyggere om symptomer og forebyggelse.  Kampagnen vil blive gennemført på øen Unguja, hvor hovedstaden Stonetown ligger.

Hjælp til politisk lobbyvirksomhed

En af de store udfordringer i Zanzibar er, at regeringen prioriterer kampen mod NCDs meget lavt. Der er god dokumentation af problemernes omfang, fordi Danida har støttet en undersøgelse af udbredelsen af NCDs og risikofaktorerne i Zanzibar. Men selv om undersøgelsen dokumenterer, at tilstanden er alarmerende, prioriterer regeringen ikke indsatsen.

Et af de store problemer er, at forekomsten af kræftsygdomme ikke bliver registreret i et register. Det betyder, at man ikke kan planlægge og prioritere forebyggelse og behandling af kræft ordentligt. Der er ingen kræftlæger på Zanzibar og kun en enkelt patolog. Hvis det lykkes patienterne at blive diagnosticeret bliver de sendt til Tanzania for behandling, hvilket er både dyrt og besværligt for den enkelte patient, som selv må betale udgifterne.

Vi støtter lobbyarbejdet for at få NCDs på den politiske dagsorden og er startet med en særlig indsats for at få etableret et kræftregister på Zanzibar.

Vores arbejde i Zanzibar

En 'walk' arrangeret af Zanziabar NCD alliance for at sprede budskaberne om, hvordan man forebygger NCDs

Uddannelse i at give støtte til patienter

Patienter med kræft, diabetes, lunge eller hjertesygdom i Zanzibar er, som i Danmark, ofte i psykisk chok. Ud over de problemer, deres sygdom giver dem, skal de også håndtere de økonomiske belastninger den giver familien, de skal skaffe medicin som ofte ikke er tilgængelig, de skal overkomme fordomme og diskrimination og ikke mindst finde rundt i et kaotisk sundhedssystem samtidig med at dødsangsten sidder i kroppen på mange af dem.

Den Danske NCD Alliance planlægger derfor at uddanne frivillige til at give personlig støtte og vejledning til patienterne og udvikle et patientstøttesystem, som kan tilbyde relevant støtte til patienterne.

Finansiering af projektet i Zanzibar

Samarbejdet med Zanzibar NCD Alliance er finansieret af Danidas Civilsamfundspulje. Se den samlede støtte her:

Økonomi - hvor kommer pengene fra?

Se seneste eksterne evaluering af vores partnerskab her (PDF)