Økonomi - hvor kommer pengene fra?

Den Danske NCD Alliances projekter er finansieret af fonde. Diabetesforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse støtter med et årligt beløb.

Den Danske NCD Alliances arbejde er hovedsageligt finansieret via projektmidler fra Danidas Civilsamfundspulje.

Herudover støtter alliancens medlemmer arbejdet med et årligt beløb og bidrager med den faglige ekspertise.

Støtte fra Danidas Civilsamfundspulje

Den Danske NCD Alliances aktiviteter er finansieret via projektmidler fra Danidas Civilsamfundspulje.

Penge modtaget fra Danidas Civilsamfundspulje

Til vores samlede arbejde i Østafrika gennem første programbevilling

Bevilliget Midler

15,1 mio. kr.

Periode

2020-2023

Til vores samlede arbejde i Østafrika gennem projektbevillinger

Bevilliget Midler

22,0 mio. kr.

Periode

2010-2020

Støtte fra Diabetesforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse

Siden 2009, hvor Den Danske NCD Alliance blev grundlagt, har medlemsforeningerne støttet med et grundbeløb. Samlet udgør grundbeløbet for indeværende 385.000 kr. årligt. 

Faglige eksperter fra de danske foreninger giver input til udviklingen af foreningsarbejdet i Østafrika.

Udgifter til eksperternes rejser til Østafrika finansieres via projektstøtten fra Danidas Civilsamfundspulje.

Læs mere om Den danske NCD alliances aktiviteter:

Vores arbejde