Vores arbejde i Danmark

Vi arbejder på at få politikere i Danmark til at se vigtigheden af, at NCDs er en del af udviklingsindsatsen i Østafrika og andre lavindkomst-lande.

Vores arbejde i Danmark

Verdensmåls workshop i sundhedsnetværket

Vi arbejder for at påvirke den politiske dagsorden i Danmark 

Herhjemme arbejder vi for at påvirke den siddende udviklingsminister og andre relevante politikere og organisationer til at have fokus på sygdomme som kræft, diabetes, lunge- og hjerte-kar-sygdomme (NCDs) i deres arbejde.

Vi laver blandt andet høringssvar, organiserer os med andre organisationer, der har fokus på sundhed og udviklingsarbejde, laver konferencer og mødes med politikere.

Eksempler på arbejdet i Danmark

Møde med udviklingsministere Ulla Tørnæs (21.03.17):

Udviklingsministeren roser Den Danske NCD Alliances indsats

Fælles høringssvar fra sundhedsnetværket, som Den danske NCD alliance er en del af, til Kristian Jensen (tidligere udenrigsminister) (13.06.16):

Sundhedsnetværkets inputs til Danmarks nye udviklingspolitiske strategi (pdf)

Eksempel på høringssvar, der skal påvirke civilsamfundspolitik på udviklingområdet (24.03.14):

Høringssvar fra the Danish NCD alliance om civilsamfundspolitik (pdf)

Læs mere om Den danske NCD alliances arbejde:

Vores arbejde