Vores arbejde i Kenya

Vi støtter patientforeningerne i Kenya ud fra den store viden som Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse har opbygget gennem mange års erfaring med at være patientforeninger og bekæmpe sygdomme.

Vores arbejde i Kenya

NCD patient

Vi hjælper vores partnere i Kenya med bl.a.:
  • Oprettelse og udvikling af patientforeninger og en NCD alliance
  • Udvide med lokalforeninger i hele Kenya
  • Rekruttere medlemmer
  • Politisk lobbyvirksomhed
  • Udvikle og gennemføre kampagner

Støtte til udvikling af patientforeninger og NCD Alliance i Kenya
NCD Alliance of Kenya (NCDAK) var en af de bærende kræfter da East Africa NCD Alliance (EANCDA) blev stiftet i 2014, og forholdet imellem den danske NCD Alliance og NCD Alliance of Kenya har altid været godt. Igennem EANCDA har der været løbende kommunikation, men først i 2019 startede det første formelle samarbejde.

Det nuværende projekt vil derfor styrke samarbejdet mellem NCDAK og DNCDA samt styrke samarbejdet imellem NCDAK og EANCDA og dets medlemslande. NCDAK har stor erfaring med lobbyarbejde og har opnået substantielle resultater siden stiftelsen i 2011

Se mere på den kenyanske NCD alliances hjemmeside:

Kenya NCD Alliance Hjemmeside

Finansiering af projektet i Kenya

Samarbejdet med NCD Alliance Kenya er finansieret af Danidas Civilsamfundspulje. Se den samlede støtte her:

Økonomi - hvor kommer pengene fra?